KEYAKI - guesthouse trip

Tagged
女性一人旅の方にお勧めしたい、仙台 欅KEYAKIゲストハウス宿泊記
2014年3月オープン、築四十年の料亭を改装したモダンな雰囲気の仙台 欅 KEYAKI ゲストハウスに宿泊してきました。欅 KEYAKI ゲストハウスの快適さ、清潔感、客層やゲスト同士の交流、オーナーの対応など宿泊記、泊まった感想、仙台 欅 KEYAKI ゲストハウスの魅力を紹介します。